Regulamin zakup闚

PRYWATNO汎 I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klienta jest PeJPe G鏎ecki, Kaczmarski, Kro郾icki Sp馧ka Jawna, ul. Su趾owskiego 71, 05-820 Piast闚. W PeJPe zosta powo豉ny Administrator Danych Osobowych, z kt鏎ym mo積a si skontaktowa pod adresem ul. Su趾owskiego 71, 05-820 Piast闚, e-mail ado@pejpe.pl

PeJPe G鏎ecki, Kaczmarski, Kro郾icki Sp馧ka Jawna gwarantuje ochron danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporz康zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Wi璚ej szczeg馧闚 znajduje si w Polityce Prywatno軼i https://www.pejpe.pl/polityka-prywatnosci

Regulamin systemu do sk豉dania zam闚ie oraz zasad zamawiania w spos鏏 inny ni za po鈔ednictwem systemu.

1.      Wyst瘼uj帷e w regulaminie poj璚ia nale篡 rozumie nast瘼uj帷o:

a)      PeJPe – PeJPe G鏎ecki, Kaczmarski, Kro郾icki sp馧ka jawna z adresem siedziby ul. Su趾owskiego 71, 05-820 Piast闚, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego za numerem 0000442069, NIP 5342488993, Regon 146413810, b璠帷a podatnikiem VAT czynnym,

b)      Klient – osoba fizyczna, kt鏎a nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieb璠帷a osoba prawn

c)      U篡tkownik – Klient posiadaj帷y prawo korzystania z systemu,

d)     Formularz rejestracji - formularz, kt鏎y musi zosta wype軟iony przez Klienta w celu otrzymania dost瘼u do systemu sk豉dania zam闚ie,

e)      System – aplikacja do przegl康ania przez U篡tkownik闚 towar闚 podlegaj帷ych zam闚ieniu oraz s逝膨ca ich zamawianiu zamieszczona pod adresem www.pejpe.pl.

2.       W celu zarejestrowania Klient wype軟ia Formularz rejestracji, podaje sw鎩 login i has這 oraz pozosta貫 dane wymagane przez PeJPe.

3.      W celu potwierdzenia danych wype軟ionych przez Klienta w Formularzu rejestracji PeJPe mo瞠 膨da od Klienta przed這瞠nia (nie wy陰czaj帷 formy elektronicznej) dokument闚 potwierdzaj帷ych dane w szczeg鏊no軼i wypis z KRS lub EDG, za鈍iadczenie o nadaniu NIP, REGON, za鈍iadczenie potwierdzaj帷e rejestracj Klienta jako podatnika VAT.

4.      W celu uruchomienia p豉tno軼i przelewem niezb璠ne jest przekazanie PeJPe dokument闚 rejestracyjnych Klienta.

5.      Do czasu przed這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w przepisach poprzedzaj帷ych PeJPe mo瞠 si wstrzyma z nadaniem Klientowi uprawnie U篡tkownika,  zawiesi jego konto lub nie wyra瘸 zgody na p豉tno軼i w formie przelewu.

6.      Jeden Klient mo瞠 posiada kilka zestaw闚 identyfikatora u篡tkownika i has豉, umo磧iwiaj帷ych prac w Systemie

7.      PeJPe przys逝guje prawo odmowy przydzielenia dost瘼u do systemu bez konieczno軼i podania przyczyn.

8.      PeJPe przys逝guje prawo odmowy umo磧iwienia Klientowi odroczenia terminu p豉tno軼i bez konieczno軼i podania przyczyn.

9.       Dane o produktach uzyskane przez U篡tkownika za po鈔ednictwem Systemu przeznaczone s wy陰cznie do wiadomo軼i Klienta i nie mog by przekazywane osobom i podmiotom trzecim bez wyra幡ej pisemnej zgody PeJPe.

10.  U篡tkownik nie ma prawa przekazywa has豉 dost瘼u do systemu osobom trzecim.

11.  PeJPe przys逝guje prawo do likwidacji konta dost瘼u do Systemu dla wszystkich U篡tkownik闚 Klienta w przypadku naruszenia tajemnicy handlowej.

12.  Z這瞠nie zam闚ienia przez System jest jednoznaczne z o鈍iadczeniem, 瞠 U篡tkownik zapozna si z Regulaminem i go akceptuje.

13.  Zam闚ienia z這穎ne poprzez System s traktowane jako zam闚ienia z這穎ne pisemnie.

14.  Zam闚ienie z這穎ne poprzez System jest przekazywane do opiekuna handlowego Klienta. U篡tkownik otrzyma potwierdzenie przyj璚ia zam闚ienia.

15.  PeJPe przys逝guje prawo dodawania i wycofywania produkt闚 ze swojej oferty.

16.  PeJPe zastrzega sobie prawo do zmiany cen towar闚 b璠帷ych w ofercie.

17.  PeJPe uprawniony jest do odwo造wania promocji, a tak瞠 prowadzenia ich do wyczerpania zapas闚.

18.   Warunkiem realizacji zam闚ienia jest dost瘼no嗆 towaru w magazynie w豉snym lub dostawcy. W przypadku czasowej niedost瘼no軼i produktu Klient zostanie poinformowany o aktualnym stanie zam闚ienia w celu podj璚ia przez niego decyzji dotycz帷ej realizacji zam闚ienia.

19.   W przypadku wyst徙ienia zaleg這軼i p豉tniczych realizacja zam闚ienia zostanie wstrzymana, a U篡tkownik je sk豉daj帷y otrzyma powiadomienie o przeterminowanych zobowi您aniach wobec PeJPe z pro軸 o ich wyja郾ienie z dzia貫m rozrachunk闚 z Klientami.

20.  Reklamacje przyjmowane s wy陰cznie w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, faxu lub maila.

21.  W pi鄉ie reklamacyjnym nale篡 wskaza:

a)      Nazw reklamowanego towaru lub us逝gi,

b)      nr dokumentu sprzeda篡 towaru lub us逝gi,

c)      opis wady,

d)     膨danie,

e)      wskazanie jednej z trzech form dor璚ze (za po鈔ednictwem operatora pocztowego, faxu albo maila), kt鏎 Klient ma by powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji

22.  Po zg這szeniu reklamacji Klient otrzymuje potwierdzenie jej przyj璚ia, co zobowi您uje go do przekazania przedmiotu reklamacji PeJPe.

23.  Reklamacje rozpatrywane s niezw這cznie nie d逝瞠j ni w terminie 14 dni od dnia zg這szenia reklamacji i zwr鏂enia przedmiotu reklamacji.

24.  Po rozpatrzeniu reklamacji, PeJPe informuje o rozstrzygni璚iu Reklamuj帷ego.

25.  Klient uprawniony jest do z這瞠nia reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru lub us逝gi, po tym terminie Klient traci uprawnienie do reklamacji.

26.  Towar sprowadzony na specjalne zam闚ienie Klienta nie podlega zwrotowi.

27.  Obj皻e gwarancj s wszystkie produkty znajduj帷e si w ofercie, na kt鏎e producent udzieli w豉snej gwarancji. Towary obj皻e gwarancj producenta posiadaj za陰czon kart gwarancyjn zawieraj帷 informacje o punktach 鈍iadcz帷ych us逝gi gwarancyjne jak i pogwarancyjne.

28.   Odpowiedzialno嗆 z tytu逝 r瘯ojmi za wady fizyczne w przypadku zakup闚 dokonywanych przez Klient闚 jest wy陰czona zgodnie z art.558 1 kodeksu cywilnego i z tytu逝 r瘯ojmi nie b璠 przyjmowane zwroty.

29.  Reklamacje z tytu逝 r瘯ojmi b璠 przyjmowane na zasadzie warunkowej tzn. je郵i reklamacja zostanie uwzgl璠niona przez producenta lub dostawc PeJPe w闚czas towar zostanie wymieniony na wolny od wad.

30.  Reklamacji podlegaj tylko produkty kupione w PeJPe.

31.  Reklamacji nie podlegaj produkty uszkodzone fizycznie z winy u篡tkownika lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

32.  Zam闚iony towar nie podlega zwrotowi bez podania przyczyny. Rozpatrywane s tylko reklamacje z這穎ne i spe軟iaj帷e ww. kryteria.

33.  Regulamin stosuje si odpowiednio do zam闚ie sk豉danych mailem, faxem lub telefonicznie.

34.   Mimo do這瞠nia wszelkich stara firma PeJPe nie gwarantuje, 瞠 publikowane dane techniczne i opisowe proponowanych produkt闚 nie zawieraj brak闚 lub b喚d闚. Poniewa, ewentualne b喚dy w opisach nie mog jednak by podstaw do roszcze, w przypadku jakichkolwiek w徠pliwo軼i prosimy o kontakt z handlowcem przed podj璚iem decyzji o zakupie. Prezentowane na stronie oferty nie s ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. PeJPe dok豉da wszelkich stara, aby informacje dotycz帷e ofert by造 jak najbardziej rzetelne, aktualne i mo磧iwie kompletne.

35.  Wszystkie ceny podane w Systemie s cenami netto, do kt鏎ych PeJPe doliczy VAT zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami.

36.  PeJPe zastrzega sobie prawo do zmian postanowie niniejszego regulaminu, kt鏎e obowi您uj od dnia ich publikacji na stronie www.pejpe.pl.